Print

SHOX APPROVED PRODUCTS

Kvalitetskontroll (QC, för “Quality Control”) är en process som används inom tillverkningsindustrin för att säkerställa att produkter uppfyller köparens krav och förväntningar.

Vi på SHOX har delat upp arbetet strukturerat i de två delarna: tillverkning och kvalitetskontroll.
De olika momenten görs antingen helt separat på olika avdelningar eller integrerat i processarbetet tillsammans med ingenjörer och användare.

För att avgöra kvaliteten och kundnyttan använder vi en grupp personer som testar produkten där bedömningen sker enligt en binär skala (godkänd/icke godkänd) eller en flergradig skala (till exempel 1-5).

Denna process kallar vi SAP – SHOX APPROVED PRODUCTS.

Change Language