SHOX och hållbarhet

SHX Sports Of Sweden AB

Vi syftar till att skapa långsiktiga värden för samhällsintressenter genom implementering av en affärsstrategi som fokuserar på de etiska, sociala, kulturella och ekonomiska dimensionerna i den totala affären.

Med mindre göra mer

Begreppet hållbart företagande kan förklaras som att ”med mindre göra mer”. Det handlar om både hållbar produktion och konsumtion samt att bli mer effektiv. Att maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företaget på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger – det innebär att vi tar ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vi ser det i tre dimensioner, där alla delar tillsammans bidrar till en hållbar utveckling:

  • miljömässig
  • ekonomisk
  • social

 

Alla tre delar påverkar varandra. Minskad resursförbrukning ger ofta minskade utgifter och ökad lönsamhet för alla samhällsintressenter.

Change Language